اصطلاح دیجیتالِ مادرزاد و مهاجران به دنیای دیجیتال در سال ۲۰۰۱ توسط مارک پرنسکی در مقاله‌ای با همین نام ارائه شد. این اصطلاح برای تقسیم بندی نسل‌ها با توجه به ظهور دنیای دیجیتال بوجود آمده است.

یک دیجیتالِ مادرزاد شخصی است که بعد از استفاده گسترده از فناوری‌های دیجیتال به دنیا آمده است. البته این اصطلاح مشخصا به نسل خاصی اشاره ندارد اما بیشتر به کودکانی که با تکنولوژی‌هایی همچون اینترنت، کامپیوترها و موبایل‌های هوشمند رشد می‌یابند، اشاره دارد. عجین بودن این دسته از انسان‌ها با این فناوری‌ها باعث شده که آنها انس و الفت بیشتری با فناوری و دنیای دیجیتال نسبت به کسانی که پیش از این تکنولوژی‌ها به دنیا آمده‌اند، داشته باشند.

البته تمام کودکانی که بعد از گسترش فناوری‌های این چنینی به دنیا آمده‌اند را نمی‌توان دیجیتالِ مادرزاد دانست. بلکه عامل مهم در اینکه این کودکان دیجیتالی هستند یا نه با توجه به شناخت آنها نسبت به دنیای تکنولوژی و استفاده از آن خواهد بود.

در مقابل دیجیتالِ مادرزاد اصطلاح مهاجران به دنیای دیجیتال وجود دارد. این اصطلاح اشاره به افرادی دارد که پیش از گسترش فناوری‌ها به دنیا آمده‌اند و کم کم در معرض آنها قرار گرفته‌اند و بدلیل گسترش آنها مجبور به یادگیری فناوری‌ها شده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به پدرانی اشاره کرد که گوشی‌های معمولی خود را کنار گذاشته و با تهیه یک تلفن همراه هوشمند سعی در یادگیری شبکه‌های اجتماعی و دیگر ویژگی‌های آن دارند.

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که دیجیتال‌های مادرزاد بدلیل انس و الفت زودرسی که با دنیای دیجیتال داشته‌اند، تفکرات متفاوتی دارند و نحوه فکر کردنشان فرق می‌کند. به همین دلیل این افراد از تکنولوژی برای انجام کارهای روتین و تکراری استفاده می‌کنند. همین مسئله روش یادگیری کلاسیک که بر پایه تکرار بوده است را تغییر خواهد داد.

بیشتر